Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Σύνδεσμοι – Links’ Category

001-normal3

Το γνωστό ελληνικό τριμηνιαίο περιοδικό “Αρχαιολογία και Τέχνες” έχει ανανεώσει τον ιστοχώρο του.

Εκεί, εκτός από την αρχαιολογική “Επικαιρότητα” με Ειδήσεις, Δημοσιεύσεις, Παρουσιάσεις κ.α., ο αναγνώστης μπορεί να βρει και τα παλαιά τεύχη του περιοδικού δωρεάν, σε μορφή .pdf. Ανάμεσα στα δημοσιευμένα άρθρα υπάρχουν και εργασίες περιβαλλοντικής αρχαιολογίας και βιοαρχαιολογίας.

Advertisements

Read Full Post »

Home Page Monday 15 September 2008

Oxbow Books

Deviant Burial in the Archaeological Record

edited by Eileen M Murphy

This edited volume contains twelve papers that present evidence on non-normative burial practices from the Neolithic through to Post-Medieval periods and includes case studies from some ten countries. It has long been recognised by archaeologists that certain individuals in a variety of archaeological cultures from diverse periods and locations have been accorded differential treatment in burial relative to other members of their society. These individuals can include criminals, women who died during childbirth, unbaptised infants, people with disabilities, and supposed revenants, to name but a few. Such burials can be identifiable in the archaeological record from an examination of the location and external characteristics of the grave site. Furthermore, the position of the body in addition to its association with unusual grave goods can be a further feature of atypical burials. The motivation behind such non-normative burial practices is also diverse and can be related to a wide variety of social and religious beliefs. It is envisaged that the volume will make a significant contribution towards our understanding of the complexities involved when dealing with non-normative burials in the archaeological record.

244p, illus (Studies in Funerary Archaeology 2, Oxbow Books 2008)
ISBN-13: 978-1-84217-338-1
ISBN-10: 1-84217-338-3
Paperback. Price GB £30.00, US $60.00

Table of Contents

Introduction (Eileen M Murphy);
Unusual burials and necrophobia: An insight into the burial archaeology of fear (Anastasia Tsaliki);
What actually is a ‘deviant burial’? Comparing German-language and Anglophone research on ‘deviant burials’ (Edeltraud Aspöck);
Odd one out? Earlier Neolithic deposition of human remains in caves and rock shelters in the Yorkshire Dales (Stephany Leach);
The value palaeoteratology and forensic pathology for the understanding of atypical burials: Two Mediterranean examples from the field (Philippe Charlier);
Ritual inhumations and ‘deposits’ of children among the Geto-Dacians (Valeriu Sîrbu); Aspects of deviant burial in Roman Britain (Alison Taylor);
Normal, deviant and atypical: Burial variation in late Saxon Wessex, c. AD 700-1100 (Annia Kristina Cherryson);
Charcoal burial: A minority burial rite in early Medieval Europe (James Holloway);
Off with their heads: The Anglo-Saxon execution cemetery at Walkington Wold, East Yorkshire (Jo Buckberry); Unusual life, unusual death and the fate of the corpse: A case study from dynastic Europe (Estella Weiss-Krejci); The origins of Cilliní in Ireland (Colm J Donnelly and Eileen M Murphy);
Grief, grievance and grandeur: An eighteenth-century mausoleum in Mainham, Co. Kildare (Mark Gordon).


Read Full Post »

ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΡΑΛΗ,  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Database: the Environment of Prehistoric Greece)

http://195.134.88.168/archaeology

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – Environmental Archaeology
Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία είναι ο  κλάδος της Αρχαιολογίας, σύμφωνα με τον οποίο μελετάται η επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, σε όλες τις φάσεις της εμφάνισης και εξέλιξής του πάνω στη γη και στη συνέχεια η προσαρμογή και επίδραση του στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του με σκοπό την επίτευξη καλυτέρων συνθηκών επιβίωσης. Αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί την πρώτη συνθετική επιστημονική προσπάθεια παρουσίασης των καταλοίπων του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών της Προϊστορίας του ελληνικού χώρου.

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ – Format and Structure

Εισαγωγικά και εν συντομία παρέχονται γενικές πληροφορίες για τα επιστημονικά πεδία  της Γεωαρχαιολογίας, της Αρχαιοβοτανικής, της Αρχαιοζωολογίας, της Οικολογίας και της Ανθρωπολογίας. Η πλοήγηση επιτυγχάνεται μέσω διαδραστικού χάρτη του ελληνικού προϊστορικού  χώρου όπου σημειώνονται οι σημαντικότερες δημοσιευμένες ανασκαφές. Έτσι, δίνεται  η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε αρχαιοπεριβαλλοντικό υλικό. Ανθρώπινες ταφές, οστά ζώων και φυτά παρουσιάζονται ανά ανασκαφή και κατά είδος καταλοίπων συνοδευόμενα από την αντίστοιχη βιβλιογραφική και χρονολογική αναφορά, όπως για παράδειγμα: κατηγορία (Αρχαιοβοτανική), υποκατηγορίες (Μικροσκοπικά, Μακροσκοπικά κατάλοιπα), λέξεις-κλειδιά (Φυτικά κατάλοιπα, Σπόροι, Καρποί κ.ά.).
Η δυνατότητα αναζήτησης που παρέχεται στον χρήστη, πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αρχικά την ονομασία της ανασκαφής και κατόπιν εξειδικεύοντας με το είδος του υλικού, τις λεπτομέρειες, τα σχόλια ή και διάφορες περαιτέρω λέξεις – κλειδιά.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ – Aims & Contribution

Ο ψηφιακός χάρτης του παλαιοπεριβάλλοντος της Ελλάδος στοχεύει στη συγκέντρωση και παρουσίαση  των δεδομένων τα οποία συμβάλλουν στην ανασύνθεση του οικολογικού και πολιτιστικού παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται εφικτή η κατανόηση  αιτίων και επιπτώσεων των οικολογικών συνθηκών που επέδρασαν στη ζωή του ανθρώπου τόσο κατά το παρελθόν όσο και κατά το παρόν. Η έρευνα διευκολύνεται με την παροχή των απαραίτητων και συνοπτικών σε ορισμένα σημεία πληροφοριών καθώς και με τη χρήση της κοινώς αποδεκτής λατινικής ορολογίας. Τελικός στόχος είναι η αρτιότερη κατανόηση της αξίας του περιβάλλοντος  και  η διάδοση των γνώσεων αυτών στο ευρύτερο κοινό. Κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό στις ημέρες μας όπου το περιβάλλον βρίσκεται υπό διαρκή απειλή. Μέριμνά μας αποτελεί και θα αποτελεί ο διαρκής εμπλουτισμός της βάσεως με τις νεότερες δημοσιεύσεις.

Read Full Post »

%d bloggers like this: